Công ty cổ phần I.D.P
Địa chỉ: 04 Lê Lợi, thành phố Tuy Hoà - Phú Yên.
ĐT: 057.3824996 - 3827598    Fax: 057.3824149    MST: 4400115122
Email:
idphuyen@gmail.com   Website: www.idpgroup.com.vn
English   |   Tiếng Việt